Rozwód, choć nie jest łatwym zadaniem musi być wykonany, aby małżonkowie znów byli wolni i niezależnie. Na szczęście z pomocą doświadczonego adwokata, każda sprawa może być łatwo i sprawnie rozwiązana. Ten artykuł wyjaśni co to jest rozwód z orzeczeniem o winie co zalicza się do winy pozwanego oraz powoda, a także da odpowiedź na pytanie co to są środki dowodowe i jak mogą pomóc w sprawie rozwodowej z orzeczeniem o winie.

  1. Adwokat we Wrocławiu – co zalicza się do winy?
  2. Adwokat we Wrocławiu – skuteczne środki dowodowe

Adwokat we Wrocławiu – co zalicza się do winy?

Każdy adwokat we Wrocławiu z pewnością wyjaśni ci co zalicza się do winy rozpadu związku małżeńskiego. Natomiast, jeśli jesteś niecierpliwy/niecierpliwa oto najczęstsza lista działań małżonka, która jest karygodna i która może być wykorzystana przy rozwodzie z orzeczeniem o winie:

– nadużywanie alkoholu

– uzależnienia – wszelkiego rodzaje narkotyki, dopalacze oraz inne niebezpieczne i uzależniające substancje

– stosowanie przemocy wobec małżonka, dzieci, a także wobec innych osób. Takie zachowanie jest również nieakceptowane w stosunku do zwierząt.

– stosowanie przemocy psychicznej – pod tą kategorią kryją się następujące przewinienia: poniżanie, szantaż ekonomiczny oraz emocjonalny

– zdrada

– porzucenie

– celowe i ciągłe niezaspokajanie potrzeb rodziny – unikanie podjęcia pracy, niezaangażowanie w związek małżeński, a także zaniedbywanie dzieci

Każde z tych działań należy udowodnić przed sądem co nie zawsze jest łatwe do zrobienia. Na szczęście z pomocą wykwalifikowanego adwokata z Wrocławia udowodnienie takich działań jest łatwe do przedstawienia w sądzie. Co więcej, adwokat rozwodowy pomoże odpowiednio je przedstawić w sądzie, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

Adwokat we Wrocławiu – skuteczne środki dowodowe

Aby rozwód z orzeczeniem o winie okazał się skuteczny należy przedstawić odpowiednie środki dowodowe. Oto niektóre z nich, które pomogą wygrać postępowanie o rozwód z orzeczeniem o winie:

– zeznania stron- zarówno małżonek oraz małżonka powinni mieć możliwość wypowiedzenia się podczas rozprawy. Aby zrobić to odpowiednio i nie popełnić żadnego błędu, warto zapytać o radę adwokata z Wrocławia.

– zeznania świadków – jeśli masz zaufane osoby, które znają ciebie oraz twojego małżonka warto to wykorzystać podczas rozprawy. Może to znacznie pomóc podjąć ostateczną decyzję.

– maile, sms-y, listy – te środki dowodowe głównie dotyczą zdrad. Jeśli jeden z małżonków został zdradzony i ma na to dowody, warto je wykorzystać podczas rozprawy (warto uzgodnić ten fakt z adwokatem z Wrocławia)

– notatki z interwencji policji

– Niebieska karta (jeśli została założona)

– zaświadczenie o pobytach na izbie wytrzeźwień

– obdukcja, zaświadczenia lekarskie

– wyroki o znęcanie się nad rodziną (aktualne)

– rachunki, wyciągi bankowe

– inne dokumenty, które są rzetelne i pomogą nakreślić sytuację panującą w domu powoda i pozwanego.