Kraków jest miastem na terenie którego swoją działalność prowadzi Aqua Soil. Firma która prowadzi działalność w zakresie takim jak hydrogeologia czy geologia. Aqua Soil w swojej ofercie posiada także usługę przetwarzania odpadów przemysłowych. Firma sporządza dokumentację odbioru odpadów jak również opinie ekologiczne, które wykazują czy odpady nie wpływają negatywnie na środowisko. Aqua Soil w trosce o ochronę środowiska zajmuje się recyclingiem odpadów mineralnych takich jak popioły i żużle. Dzięki przetwarzaniu odpadów zmniejszamy ilość odpadów na wysypiskach śmieci i nie przyczyniamy się do jeszcze większej degradacji środowiska. Zakres usług Aqua Soil obejmuje prace związane z geologią, hydrogeologią czy geotechniką. Cały czas poszerza zakres swoich usług między innymi o wiercenia w ramach badań geologicznych. Aqua Soil zapewnia wszystkim klientom doradztwo, nadzór geologiczny i opinie ekologiczne w najlepszych cenach.