Nieinwazyjne badanie mięśnia serca nazywamy echokardiografią. Wykorzystuje ona zjawisko echa ultradźwięków. Wyróżniamy kilka rodzajów echokardiografii od przezprzełykowej, przez klatkową przez dopplerowską, pozwala ono na ocenę struktur anatomicznych serca, zbadanie jego kurczliwości, budowy i pracy zastawek wewnątrz sercowych, a także przepływ krwi w przedsionkach i komorach serca oraz w większych naczyniach krwionośnych nie zależnie od metody jaka zastosujemy do wykonania badania.

Jakiekolwiek podejrzenie poważnych chorób serca jest wskazaniem do wykonania badania echokardiografii, takim podejrzeniem może być choroba niedokrwienna serca, zapalanie lub zawał mięśnia sercowego czy choroba zakrzepowo-zatorowa. Badanie echokardiograficzne  pozwala na monitorowanie postępu choroby i skuteczności jej leczenia. Badanie wykrywa zaburzenia rytmu serca a także przyczynę szmerów serca,a zarazem pozwala rozpoznać powód bólów w obrębie klatki piersiowej. Echokardiografia jest konieczna przy leczeniu niewydolności niedokrwiennej serca, niewydolności metabolicznej i zapalnej, chorób osierdzia lub wsierdzia. Dzięki echokardiografii można także rozpoznać wrodzone wady serca. W trakcie echokardiografii bada się frakcję wyrzutową, która pozwala w znacznym stopniu  na ocenę ryzyka czynnościowego serca. Frakcja wyrzutowa na lewej komorze serca to wartość, dzięki której ustala się stan narządu i jego pracę przy wyprowadzaniu krwi do krwiobiegu. Za jej pomocą można ustalić procent objętości krwi wypompowywanej z narządu w trakcie jednego skurczu. Nieprawidłowa wartość ET może być skutkiem niezdiagnozowanych i nieleczonych chorób zastawek serca lub długotrwałego nadciśnienia.

 Mniejsza wartość może jednoznacznie oznaczać, że serce nie jest w stanie dostarczyć do krwiobiegu odpowiedniej ilości krwi i mięsień serca jest niewydolny, co może być spowodowane różnymi zaburzeniami lub schorzeniami.

Mino echo serca jest bezpiecznym badaniem, podobnie jak inne badania USG, to w niektórych wyjątkowych sytuacjach lekarz może zdecydować, że nie będzie ono wskazane dla danego pacjenta. Standardowe badanie UKG przezklatkowe bez dodatkowych procedur diagnostycznych nie jest wykonywane w przypadku urazów skóry klatki piersiowej lub założonego gipsu na tym obszarze. Jeżeli podczas echokardiografii obciążeniowej ma zostać podany dipirydamol moga pojawić się dodatkowe przeciwwskazanie dla osób z wysokim nadciśnieniem, astmą oskrzelową, niestabilną chorobą wieńcową lub stanami ciężkimi, niewydolność serca, zatory, świeży zawał, poważna wada serca.

Jeżeli pacjent ma skazę krwotoczną, żylaki, poparzenia lub pęknięcia przełyku, niedawną radioterapię okolic przełyku, a także zwyrodnienia kręgosłupa w odcinku szyjnym jest to jednoznacznym przeciwwskazaniem do echa serca wykonywanego przez przełyk.

W zależności od rodzaju badania istnieją rożne sposoby przygotowania się do echa serca. W przypadku, w którym wykonywane jest echo przezklatkowe, będzie konieczne rozebranie się od pasa w górę i ułożenie na plecach. Echokardiografia przezprzełykowa wymaga natomiast stawienia się na nim na czczo lub minimum cztery godziny po ostatnim posiłku. Poza tym nie jest wymagane inne przygotowanie się do standardowego UKG. Gdy procedura wymaga od pacjenta wykonania konkretnych ćwiczeń fizycznych, wskazane jest też wybranie wygodnego stroju oraz butów.