Cło to znienawidzone pojęcie wielu przedsiębiorców. Jednak jak się okazuje zdobywanie wiedzy na temat składu podatkowego i wszelkiego rodzaju kwestii związanych z cłem sprawia, że nie napawa nas już strachem, ani nawet nie zniechęca.

Czym jest cło?

Otóż, cło to nic innego jak rodzaj opłaty nakładanej przez państwo na osoby, które zajmują się przywozem lub wywozem określonych towarów. Głównym celem jest ochrona rynku wewnętrznego i rodzimych firm na terenie kraju. Wpływy z cła trafiają do budżetu państwa. Ważne jest, abyś rozróżniał różne typy cła. Wielu z przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy decydują się na sprzedaż swoich wyrobów za granicą, dziwią się, że cło nie występuje tylko i wyłącznie pod jedną postacią.

Cło – poznaj jego klasyfikację

Klasyfikacja cła może nastąpić na podstawie dwóch istotnych czynników – kierunku ruchu towarów oraz wysokość cła. Pierwszy podział mieści w sobie cło eksportowe, importowe oraz tranzytowe. O ile charakterystyki dwóch pierwszych można domyślić się po samej nazwie, o tyle w przypadku tła tranzytowego rodzą się wątpliwości. A jest to nic innego jak opłata nakładana na zagranicznych kupców przejeżdżających ze swoimi towarami przez dany kraj. Warto jednak wiedzieć, że ten rodzaj cła pojawia się sporadycznie.

Podział cła ze względu na jego wysokość obejmuje: cło specyficzne, cło ad valorem oraz cło kombinowane. Stawka celna w przypadku cła specyficznego podawana jest na podstawie ilości towaru. W przypadku cła ad valorem mamy do czynienia z wysokością cła określoną w procentach w stosunku do wartości transportowanego towaru. Z kolei cło kombinowane uzależnione jest zarówno od wartości, jak i ilości towarów.

Warto wiedzieć, że nie wszystkie produkty zostają objęte opłatą celną. O tym, które będzie ona dotyczyć decyduje Urząd Celny. Jeśli zamawiane produkty dotyczą użytku własnego i nie planujemy ich sprzedawać, Urząd Celny może nas zwolnić z konieczności uiszczania cła.