Związki zawodowe mają na celu zapewnienie pracownikom jak najlepszych możliwych warunków pracy na konkretnych stanowiskach w konkretnej firmie. W tym celu podejmują one różnego rodzaju działania, które nieraz przybierają formę prawnego lub sądowego ubiegania się o konkretne prawa.

Na terenie całego kraju istnieje wiele kancelarii, które udzielają pomocy w tym zakresie. Jak w praktyce wygląda obsługa prawna związków zawodowych i jakie wymierne korzyści przynosi wszystkim zależnym od nich osobom? Udając się do prawnika, który specjalizuje się w tej dziedzinie, możemy liczyć na szerokie możliwości rozwiązania konkretnych problematycznych sytuacji lub uzyskania określonych przywilejów na podstawie zastosowania obowiązujących praw dotyczących danej sprawy. Usługi udzielane przez takich specjalistów mogą polegać na bezpośrednich negocjacjach z pracodawcą, które często już na tym etapie przynoszą dość dobre rezultaty. Jeżeli jednak nie udaje się załatwić wszystkiego w taki sposób możemy skorzystać również z wystąpienia na drogę sądową. W takich sporach sądowych będzie nas reprezentował właśnie prawnik czy adwokat zajmujący się obsługą prawną związków zawodowych i specjalizujący się w tej dziedzinie prawa pracy.

Kiedy związki zawodowe mogą skorzystać z pomocy prawnika od prawa pracy?

Sytuacje są oczywiście najróżniejsze, przy czym wiele będzie zależało od konkretnej firmy, profilu jej działalności, podejścia pracodawcy oraz niektórych innych czynników. Jedną z częściej rozważanych spraw jest przeanalizowanie dokumentów wewnątrzzakładowych. Chodzi tutaj między innymi o różnego rodzaju regulaminy, ale także inne dokumenty regulujące współpracę pracowników z pracodawcą oraz określające prawa i obowiązki obu stron. Prawnikowi zajmującemu się obsługą prawną związków zawodowych przedstawiana jest taka dokumentacja, aby mógł on dokonać jej oceny i sprawdzić, czy wszystkie zawarte w niej zapisy są zgodne z aktualnie obowiązującym prawem. Nacisk kładzie się zazwyczaj na zapewnienie pracownikom należnych świadczeń, zarówno w przypadku osób aktywnie pracujących, jak i tymczasowo zwolnionych ze względu na różne okoliczności.

Czy skorzystanie z pomocy adwokata od prawa pracy oznacza spór z pracodawcą?

Wielokrotnie korzystanie z usług adwokata czy prawnika odpowiedzialnego za obsługę prawną związków zawodowych kojarzy się z nieuniknionym sporem z pracodawcą, a co za tym idzie, różnego rodzaju niezbyt korzystnymi konsekwencjami. Prawda jest jednak nieco inna, gdyż tego rodzaju specjalista w zakresie prawa pracy może nam po prostu ułatwić kontakt z pracodawcą na płaszczyźnie prawnej. Wcale nie musi tutaj dochodzić do żadnych sporów czy zadrażnień i wiedzą o tym zarówno związki zawodowe, jak i każdy rozsądny pracodawca. Dlatego też nie powinniśmy obawiać się skorzystać z pomocy kancelarii prawnej w tym zakresie, szczególnie jeśli mamy jakieś wątpliwości związane z konkretnymi zapisami w umowach lub regulaminach i chcemy sprawdzić ich zgodność z prawem lub dojść do porozumienia z pracodawcą.